Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Sevenaerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Sevenaerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Aanvraag extra vakantie of verlof

Extra vakantie of verlof

Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor u voor uw kind(eren) één of meer dagen vrijaf moet of wilt vragen. U bent in een dergelijk geval altijd verplicht vooraf toestemming te vragen. Deze verplichting geldt voor leerlingen vanaf 5 jaar.

Als u uw kind(eren) buiten de schoolvakanties mee op vakantie wilt nemen, dan is dit alleen mogelijk wanneer u kunt aantonen dat een vakantie binnen de reguliere schoolvakanties niet mogelijk is. Daarvoor dient dan een werkgeversverklaring te worden overlegd. 

Vakanties en vrije dagen moet u tenminste 14 dagen van te voren schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school.

Aanvraagformulieren zijn op school te verkrijgen. Voor meer informatie over verlof: zie Schoolgids.