Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Sevenaerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Sevenaerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

De geschiedenis van de Sevenaerschool

Even kort iets over de geschiedenis van de Sevenaerschool.


Er waren in de jaren vijftig een drietal redenen welke hebben geleid tot het ontstaan van de Sevenaerschool.
1. De toenmalige schoolgebouwen in Nieuwehorne, Oudehorne en Jubbega 2e sluis hadden hun tijd gehad en waren aan vernieuwing toe;

2. De ontvolking van het platteland begon hand over hand toe te nemen. Met name in het schoolgebied Jubbega 2e sluis;

3. Er bestond in die jaren, vooral op het platteland een tekort aan leerkrachten.


'Regeren is vooruitzien', aldus het toenmalige college van B. en W. en daarom legde het de gemeenteraad een plan voor tot de stichting van een centrale school in deze grootste woonkern.

'Het onderwijs aan een grote school is veel effectiever dan aan een kleine school', stelde het gemeentebestuur. Voorts betoogden B.en W. dat het stichten van een centrale school in een woonkern de leefbaarheid van het platteland zou bevorderen. Er was veel protest tegen de gekozen locatie van de school, met name uit 2e sluis, maar B.en W. waren doof voor deze protesten. Op 9 augustus 1960 kon de Sevenaerschool zijn deuren openen.

In zijn openingsspeech zei de burgemeester: ” Dit is een school voor Oude- en Nieuwehorne en de 2e sluis samen. Ik hoop dat de bevolking van deze omgeving dat zo zal leren zien tot zegen van het kind.'

Het toenmalige schoolhoofd kon in totaal 188 jongens en meisjes inschrijven als de eerste leerlingen van de Sevenaerschool.


Toen men in 1960 een naam moest bedenken voor de nieuwe school werd die gehaald uit het kleine brokje historie dat Nieuwehorne rijk is, namelijk de komst van twee jonkers van het half-adelijke geslacht 'Van Sevenaer' in de zeventiende eeuw: Sanno en Frans Barent Van Sevenaer. Zij  hielden zich in het gebied rond Oude- en Nieuwehorne bezig met de vervening, want met het winnen van turf was namelijk geld te verdienen. De Sevenaerstate in Nieuwehorne is nog de enige herinnering aan deze twee Jonkheren.