Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Sevenaerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Sevenaerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Oudervereniging

De Oudervereniging (O.V.)

De Oudervereniging van de Sevenaerschool bestaat uit de volgende leden:

Ingrid Bakker voorzitter
Petra Thijssen financiën
Inge Jansma coördinator werkgroep 'Hoofdluis'
Tjitske Hof- van Zwol coördinator werkgroep 'Goede doelen'
Yvonne van Wier secretariaat, coördinator 'Oud papier'
Loes van der Wal coördinator 'Verkeerszaken' en schoolkrant
 Karin Sloos lid 
   
   
Akke de Vries

contactpersoon namens het schoolteam

 

De Oudervereniging

Binnen de Oudervereniging is sprake van een duidelijke taakverdeling. Daarvoor zijn binnen de O.V. verschillende werkgroepen ingesteld: werkgroep schoolkrant, werkgroep hoofdluis, commissie goede doelen, werkgroep verkeer, werkgroep speeltoestellen, werkgroep verkeer, werkgroep oud papier en speelmateriaal.

De Oudervereniging int en beheert de ouderbijdragen en het schoolreisgeld. De Oudervereniging heeft regelmatig overleg met het team en ondersteunt het team bij tal van activiteiten.