Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Sevenaerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Sevenaerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van de Sevenaerschool

Oudergeleding: Functie:
   
Henk Bakker Voorzitter
vacature  
   
   
Personeelsgeleding:  
Bernadette Blum  
Hilry Hogerheijde  
   
e-mailadres:  mr.sevenaerschool@debasis.frl 


 Medezeggenschap op school

Onze school heeft, net als alle andere scholen in Nederland een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is wettelijk zo geregeld. Als MR praten we over het beleid van de school en de keuzes die daarin gemaakt worden. Bijvoorbeeld over het schoolplan, de kwaliteit van het onderwijs, de formatie en groepsindeling. Voor sommige zaken hebben we adviesrecht, voor andere instemmingsrecht.

De MR op de Sevenaerschool bestaat uit vier leden: twee ouders (de oudergeleding) en twee personeelsleden (de personeelsgeleding). De grootte van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Leden worden steeds voor drie jaar gekozen. De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. De personeelsgeleding wordt door en uit het personeel gekozen.  

Hebt u iets voor de MR?

Het kan zijn dat u als ouder iets hebt voor de MR. Neem dan contact met ons op. We bekijken dan of het een onderwerp is dat ons aangaat en bespreken het in dat geval in de eerst volgende vergadering. U kunt een MR-lid altijd aanspreken op het schoolplein, bellen of mailen via: mr.sevenaerschool@debasis.frl

Vergaderen

De MR vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. In de vergaderingen komen een aantal punten jaarlijks terug. Dat zijn bijvoorbeeld het Schooljaarplan, de Schoolgids, het Zorgplan en het Formatieplan. Daarnaast zullen gedurende het schooljaar onderwerpen besproken worden die meer een ad hoc karakter hebben.

 

Is de MR iets voor u?

Als MR-lid levert u een zinvolle bijdrage aan het contact tussen school en ouders. Het is een manier om de school en de leerkrachten goed te leren kennen. Als een MR-lid aftreedt, kunnen andere ouders zich verkiesbaar stellen. Als er meerdere kandidaten zijn, wordt er tijdens een zakelijke ouderavond schriftelijk gestemd. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Samenstelling van onze MR

Op dit moment bestaat de MR uit de ouders: Henk Bakker en de leerkrachten Bernadette Blum en Hilry Hogerheijde. Adviserend lid is Thys Wadman.

 

Gezamenlijk overleg met de Oosthoekscholen

Regelmatig heeft onze MZR contact met de MZR-en van de Oosthoekscholen, het scholencluster waartoe ook onze school behoort. Verder zijn dat 'De Feart' (Jubbega), 'Op 'e Grins'  (Hoornsterzwaag) en de 'J.B. Kanschool' (Jubbega). Er worden ook gezamenlijke vergaderingen gehouden.