Kunst en cultuur

 Schoolprofiel 'Kunst en Cultuur'

Omdat we het als school van belang vinden dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met allerlei facetten uit de kunst en de cultuur, hebben we ervoor gekozen om dat toe te voegen aan onze visie en uitgangspunten en het eveneens te koppelen aan ons 'schoolprofiel'. 

Dat betekent in de praktijk dat we daar in ons leerstofaanbod bewust rekening mee houden en naast het reguliere aanbod ook zaken en activiteiten plannen en aanbieden, die passen bij het domein 'Kunst en Cultuur'.

We hebben daarvoor de keuze gemaakt voor een intensieve samenwerking met o.a. Ateliers Majeur in Heerenveen, die onder meer het muziekproject 'Pop in de School' realiseert (in de groepen 7 en 8) en met de Bibliotheekdienst in Heerenveen, die in alle  groepen o.a. verschillende leesactiviteiten verzorgt. 

In ieder schooljaar zullen we een keuze maken, die past binnen het aanbod  'Kunst en Cultuur'. Daarbij valt te denken aan verschillende thema's (per groep of door de hele school), excursies maar ook specifieke (culturele) activiteiten, waarbij het van groot belang is dat een kind daar ook zelf actief mee bezig gaat.