Leerlingenraad

Op de Sevenaerschool hebben we een leerlingenraad. Daarin zitten twee leerlingen uit de groepen 5 en 6 en twee leerlingen uit de groepen 7 en 8. Daarnaast schuiven ook de twee leerlingen die in de KinderInnovatieRaad van Ambion zitten, aan bij de leerlingenraad.

Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit:

Tieme Faber (groep 5/6)

Thijs Nijsingh (groep 5/6)

 

Fae Brandt (groep 7/8)

Dilan Krist (groep 7/8)

 

Regelmatig komt de leerlingenraad bij elkaar en dan worden er schoolse zaken besproken. Juf Nynke is daarbij aanwezig. Deze leerlingen worden daarnaast ook ingezet bij bijvoorbeeld de Open Dag, om daar ouders en belangstellenden rond te leiden.

In de klassen is een ideeëndoos waar alle kinderen ideeën in kunnen stoppen. Ook heeft elke klas een map met agenda en notulen.