Schoolgids

Algemene informatie over onze school vindt u op de website Scholen op de kaart.

Zoals:
- onze visie op onderwijs
- inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school
- de ondersteuning die wij bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;
- de kwaliteit van het onderwijs
- contact met de ouders

etc.

Eveneens vindt u daar alle cijfers betreffende eindtoetsen, populatie, leerlingengroei etc. Ook de informatie vanuit ons scholennetwerk Ambion, die geldt voor alle scholen van Ambion, is daar te vinden.
De schoolgids is ook onderaan deze pagina te downloaden.

Gerelateerde documenten: