Missie en visie

Motto: De Sevenaerschool; plek om samen te groeien!
 
De Sevenaerschool is een ontmoetingsplek: open en welkom voor iedereen.
Het is de plek waar we kennis overdragen en kinderen laten groeien in een veilige vertrouwde sfeer. Op deze plek zien wij ieder kind!

De kinderen en collega’s hebben oog voor elkaar.
Ons team van gedreven professionals is een krachtige combinatie van ervaring en kennis. Samen zorgen we voor een duidelijk, vriendelijk, veelzijdig en veilig pedagogisch groei-klimaat.

De kinderen krijgen les in combinatiegroepen, waarbij een aantal momenten op een dag gezamenlijk wordt gewerkt. Op verschillende tijdstippen van de dag krijgt elke groep een eigen aanbod. Bij technisch – en begrijpend lezen werken we vanaf groep 4 met verschillende niveaugroepen. Zo bieden wij onderwijs op maat aan. 
Met de methode Kwink ontwikkelen kinderen hun sociaal emotionele vaardigheden. Wanneer kinderen emotioneel in balans zijn, leidt dit, in combinatie met goed klassenmanagement, tot groei op alle vakgebieden.
Alle kinderen hebben een maatje op school, waar ze regelmatig activiteiten mee doen zoals bijvoorbeeld knutselen. De kinderen hebben naast gymnastiek ook aan muziek- en dramalessen en vanaf groep 5 HVO en GVO. Deze lessen worden verzorgd door vakdocenten.
Zo groeien de kinderen op de Sevenaerschool met hun hoofd, hart en handen!


samen | veilig & vertrouwen |  groeien

De kernwaarden van De Sevenaerschool zijn samen, veilig & vertrouwen en groeien.
Onder samen verstaan we betrokkenheid, inlevend vermogen, relatie, vriendschap, samen werken en samen zijn.
Veilig & vertrouwen zijn terug te zien in de woorden duidelijk, eerlijk, hulpvaardig, respectvol, verantwoordelijk en verbindend.
Bloeien, creatief, humor, open, doelgericht, enthousiast, plezier en motivatie zijn begrippen die passen bij groei.
De driehoek kind, ouders en school vinden wij essentieel. Ouderbetrokkenheid staat bij ons daarom ook hoog in het vaandel.

 

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: