Leerlingenraad

Op de Sevenaerschool hebben we een leerlingenraad. Daarin zitten twee leerlingen uit de groepen 5 en 6 en twee leerlingen uit de groepen 7 en 8. Daarnaast schuiven ook de twee leerlingen die in de KinderInnovatieRaad van Ambion zitten, aan bij de leerlingenraad.

Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit:

 

Binnenkort zijn er weer verkiezingen, zodra bekend is wie er in de leerlingenraad zitten kunt u dat hier lezen.  

KinderInnovatieRaad (KIR) van AMbion:

 

Binnenkort zijn er weer verkiezingen, zodra bekend is wie er in de KIR zitten kunt u dat hier lezen. 

Als school vinden we het belangrijk om ook de mening van de kinderen te horen en mee te nemen. Regelmatig komt de leerlingenraad bij elkaar en dan worden er ideeën besproken. Juf Nynke is daarbij aanwezig. 

In de klassen is een ideeëndoos waar alle kinderen ideeën in kunnen stoppen. Ook heeft elke klas een map met agenda en notulen.